Ahilik Haftası

Oldukça bilgin ve ileri görüşlü olan Hacı Bektaş-ı Veli esnafların birbirleri ile hoşgörü ve dayanışma içinde çalışabilmesi ve örgütlenerek bu hoşgörünün nesiller boyu devam edebilmesi için kurduğu teşkilata ahilik denir. Ahinin kelime anlamı “kardeşim” demek olup “eli açık, yardımsever” anlamı da taşır

Anadolu topraklarında yaşayan ve birbirleri ile çalışmakta olan Türkmen ve Müslüman olan insanların ticaret ve ekonomi alanında bilgili olabilmesi ve kendilerini geliştirmesi amacıyla uzun yıllar hizmet etmiş bir teşkilattır. Bu teşkilatın ana amacı güzel ve iyi olmayı öğretmek olduğu bir düzenin ana hatlarıdır.

Her yıl ekim ayının 2. Pazartesi günü kutlanan bu hafta okullarımızda da Ahilik Haftası Programı çerçevesinde görevli öğretmen ve öğrencilerce kutlanır. Hafta boyunca Ahilik Haftası ile ilgili şiirler törenlerde okunur, okul ve sınıf panoları Ahilik Haftası ile ilgili resim ve Ahilik Haftası ile ilgili güzel sözlerle süslenir. Hazırlanan program çerçevesinde Ahilik Haftası ile ilgili yazılar yayımlanır öğrencilere bu haftanın önemi kavratılır.

Ahilik teşkilatının esnaflarda olması gereken temel ahlaki kuralları anlattığı ve belirttiği anlatılır. Bu anma etkinlikleri Ahilik Haftası olarak her sene kutlanmaya devam ediyor.